Shop Forum More Submit  Join Login
Marzipan Taste by M-F-W Marzipan Taste by M-F-W
"Jaká to nevinná tvář, hebká a čistá, ona panenská krása přespříliš prachobyčejné ženy tulící se ke mne, sedíc na měkké vystlané sedačce, jako dotěrný hmyz - otírá svá nahá ramena o můj hedvábný juban. Její klidný obličej, nic netuší, nic neví, s očima zavřenýma oba předstíráme pohodlí, že možná jsem našel komfort v její přítomnosti, že možná její práce byla dobře vykonána, avšak ony stále přicházejí a další uklízejí to co zbude z předchozích, jsou naivní a kuráže plné. Nacházím konkubíny praktickými. Užiji si a ony také, pochopitelně, ovšem závěrem zábavy jenž mi poskytují je jejich oběť, ve formě mně-připravenému chodu - jejich tak dokonale chutných těl, podstat. Nic k těm ženám necítím a nikdy jsem necítil. Nebyly pro mne nic jiného než chodící energie jenž by ukojila mou rozežranou mordu, krutou kletbu - ten strašlivý hlad. Velmi praktické. Zabiji tím dvě mouchy jednou ranou, a právě další z těchto nic netušících mušek osud polapil, stejně jako všechny předtím, všechny je polapím a spolknu, neboť já jsem jejich osud."

I quick doodle of Vincent! 
Don't bother google translating it, the translator it too big of a trash
to translate czech into english, so, yeah! 
_____________________________

Art by Me
Vincent
by Me
Add a Comment:
 
:iconrosie-chan17:
Rosie-chan17 Featured By Owner Sep 11, 2017  Hobbyist Filmographer
Could you please tell me what it means. I am very fond of understanding how other languages work. ~ :heart:

Now...

I freaking love his attitude. What are you thinking lustful king? c:
Reply
:iconm-f-w:
M-F-W Featured By Owner Sep 11, 2017  Hobbyist General Artist
Sure thing, I'll do my best to translate it as best as I can! 

By the way, thank you! He's this two-faced type, in a way. 
His subjects look up to Vincent as a tyrant in the past, an actual monster-
But as we all know now, he's shown his more generous and quite kind side of his being
after he married his wife~ But, yeah! He's licking his fingers, we can only imagine!

Now, to the translation:

"What an innocent face, smooth and clean, that pristine beauty of a mere pedestrian woman huddling to me, sitting on a soft flattened cabriole stool, just like intrusive insect - leaning her naked shoulders over my silky juban. Her calm expression, she doesn't suspect anything, know anything, with closed eyes we both pretend ease, that maybe I found comfort in her presence, that maybe her work was done well, however they keep coming and cleaning what's left of the previous ones, they're naive but filled with courage. I find concubines practical. I enjoy myself and so do they, obviously, naturally the end of the fun which they provide for me is their sacrifice, in a form of a meal served to me - their perfect appetizing bodies, essences. I feel nothing towards these women and I never will. They were nothing more than walking energy which would satisfy my voracious mord, my cruel curse - that gruesome hunger. Very practical. I kill two birds with one stone, and just one of these unsuspecting birds, fate captured, just like everyone else, I'll capture and devour all of them, for I am their fate."

There!
Reply
:iconrosie-chan17:
Rosie-chan17 Featured By Owner Sep 11, 2017  Hobbyist Filmographer
Thank you for the translation. 

You are welcome. Hehe~ true. Imagining is fun. c:

I believe the quote is amazing. It puts Vicent's lustful personality in this quote quite nicely. Then we have him saying he will devour all and that shows how much of a demon he is, for sure. 
Reply
:iconm-f-w:
M-F-W Featured By Owner Sep 12, 2017  Hobbyist General Artist
Exactly!
Reply
:iconrosie-chan17:
Rosie-chan17 Featured By Owner Sep 12, 2017  Hobbyist Filmographer
Yep. ^.^
Reply
:iconnightmarechameleon:
NightmareChameleon Featured By Owner Sep 5, 2017  Student General Artist
MFW, how many OCs do you have? 

I've lost track
Reply
:iconm-f-w:
M-F-W Featured By Owner Sep 6, 2017  Hobbyist General Artist
You cannot count them. 

You cannot measure my wide expanding imagination. 

There is no end to them.
Only I know.

And only you watch.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 5, 2017
Image Size
6.0 MB
Resolution
4822×8543
Link
Thumb

Stats

Views
146
Favourites
51 (who?)
Comments
7
×